Select your language

Тековни активности во 2022 година:

 

1) Зелениот институт учествува во експертските работни групи за анализа, содржинско подобрување, застапување и

...
Види ги сите содржини во Активности

Во оваа иницијатива ги прашавме граѓаните во општите за нивните проблеми со животната средина и со институциите. Анкетите постигнаа огромен успех кај јавноста, особено во општините каде што беа и

...
Види ги сите содржини во Иницијативи

„Алатки за подобрен инспекциски надзор на локално ниво“ преку Министерството за животна средина и просторно планирање на Република Северна Македонија

 

ОПШТА

...
Види ги сите содржини во Истражувања

Донатори: Фондација Биро за развој на демократијата во странство, Холандија.

Време на реализација: 05/2016-07/2016

Буџет: 2.360

...
Види ги сите содржини во Проекти
Copyright © greeninstitute.mk 2024. All Rights Reserved.

Search