Select your language

ДОБРЕДОЈДОВТЕ

ВО ЗЕЛЕНИНСТИТУТ

4
ЦЕЛИ

Image
ЗЕЛЕНИ ПОЛИТИКИ
ЗЕЛЕНА ЕКОНОМИЈА
УЧЕСТВО НА ГРАЃАНИТЕ
Демократија, човекови права, владеење на правото
Image

ГРИЖИ

Се грижиме и нудиме еколошко одржливи концепти за проблемите во животната средина во повеќе области: клима, загадување, отпад, рударство, урбанизам. Инсистираме на зелена економија со обновлива енергија, паметни градови, органска храна, еко-туризам. Се бориме против корупција во екологијата, со јакнење и граѓански надзор на инспекторатите за животна средина и други институции.

ВЕСТИ

Image
Image
Image

Struga & Pogradec for promoting tourism and cultural heritage – COOLTOUR (Струга и Поградец за промоција на туризмот и културното наследство – КУЛ-ТУРА)

Активностите се замислени така, да промовираат ефикасна прекугранична соработка меѓу апликантите лоцирани на двете локации на Охридското Езеро, кое се смета и вреднува како главна туристичка атракција и фактор за здружување на субјекти од различна националност во соседства што соработуваат.

Image
Image

ЈАВЕН ПОВИК БР.04/2021

Здружението за еколошко оддржлив развој – ЗЕЛЕН ИНСТИТУТ Скопје, за потребите на проектот “Штип и Берово заедно за подобрување на условите за живот на ромските заедници “објавува: Јавен повик за ангажирање на Проектен Менаџер со 40% работно време.

Image
Image

We are Hiring! Extended Deadline 22 of May

We are hiring a team of experts based on the needs of the project “Struga & Pogradec for promoting tourism and cultural heritage - COOLTOUR”. This is a 3-year cross-border project funded by the Cross-border Programme the Republic of North Macedonia - Republic of Albania under the Instrument of Pre-accession Assistance (IPA II) allocations for 2018 – 2020 (Reference: EuropeAid/170339/DD/ACT/MK). Project Partners, besides the leader, Municipality of Struga (North Macedonia) are Municipality of Pogradec (Albania) and the CSOs, Green Institute (Skopje, North Macedonia) and IRD&ET (Pogradec, Albania).

МУЛТИМЕДИЈА

Kонтакт

Please fill the required field.
Please fill the required field.
Copyright © greeninstitute.mk 2024. All Rights Reserved.

Search